Gedenkpopconcert in de pers

Gedenkpopconcert in de media. Ieder concert wordt aangekondigd in plaatselijke uit-ladders en dergelijke. Dus dat zijn er bij elkaar heel veel. Daarom hieronder slechts de belangrijkste artikelen.

Rotterdams Dagblad:

In de aanloop naar het concert in juni 2017 publiceerde het Rotterdams Dagblad dit mooie artikel. En natuurlijk hoef je verdriet nooit ‘een plekje’ te geven. Alsof het daarmee klaar is. Maar maak wel ruimte, een plekje in je dagelijks leven, voor het verdriet.

gedenkpopconcert recensie

Plaatselijke media Westhoek (BE):

Interview met opdrachtgeefster Siska Vanpeteghem. Als weduwe vroeg zij een gedenkpopconcert aan. Super dapper dat zij dit op zich nam! De opbrengst van het concert kwam ook nog eens ten goede van Pleegzorg. Lees meer over haar community Make a Smile waarmee ze een lach wil toveren op ieders gezicht.

Gedenkpopconcert in de media

Vakblad Uitvaart:

In het juni-nummer (2018) van Vakblad Uitvaart verscheen onderstaand artikel. Muziek verbindt, ook lang na het overlijden.

Vakblad Uitvaart Muziek